حال خوب زندگی با حامی لاین

تماس صوتی حامی لاین

مدت (دقیقه)

تعرفه (از ۱۰۰۰ تومان)

تعرفه (از ۲۰۰۰ تومان)

۱۵

۱۵۰۰۰

۳۰۰۰۰

۳۰

۳۰۰۰۰

۶۰۰۰۰

۴۵

۴۵۰۰۰

۹۰۰۰۰

۶۰

۶۰۰۰۰

۱۲۰۰۰۰

تعرفه مشاوره  تماس صوتی:

حق الزحمه مشاوره بسته به تعرفه هر روانشناسی از دقیقه ای ۱۰۰۰ تومان تا ۲۰۰۰ تومان متغیر است.کاربران می توانند متناسب با بودجه و مدت زمان مورد نیاز یکی از بسته ها را انتخاب نمایند

تعرفه گفتگوی متنی و صوتی(چت):

حق الزحمه مشاوره  چتی بسته به تعرفه هر روانشناس از دقیقه ای ۶۶۶ تومان تا ۱۳۳۳ تومان است.

مدت (دقیقه)

تعرفه (از ۶۶۶ تومان)

تعرفه (از ۱۳۳۳ تومان)

۱۵

۹۹۹۰

۱۹۹۹۵

۳۰

۱۹۹۸۰

۳۹۹۹۰

۴۵

۲۹۹۷۰

۵۹۹۸۵

۶۰

۳۹۹۶۰

۷۹۹۸۰

 

 

گفتگوی متنی حامی لاین

پرسش و پاسخ رایگان:

هر کاربری می تواند یک سوال واضح و شفاف و مختصر بپرسد و چند مشاور به آن پاسخ می دهد. این سوال بدون نام درج می شود و قابل مشاهده برای دیگر کاربران و مشاوران است. این خدمت رایگان است.
حقوق کاربران

– محرمانه ماندن اطلاعات شخصی و هویتی و محتوای جلسات

-امکان دریافت یک جلسه رایگان در صورت عدم رضایت و ارجاع به سوپروایزر

-امکان ثبت شکایت در سایت و رسیدگی ادمین در اسرع وقت