حال خوب زندگی با حامی لاین

قوانین و شرایط همکاری

  • روان­ شناسان و مشاوران ملزم به رعایت قوانین نظام روان­شناسی و مشاوره جمهوری اسلامی ایران هستند.
  • روان­ شناسان ملزم به رعایت کدهای اخلاقی مشاوره هستند(حفظ رازداری، عدم ورود به رابطه دوگانه، صداقت و شفافیت..)
  •  روان شناسان و مشاوران ملزم به رعایت حقوق کاربران و پاسخگویی به موقع هستند. در غیر اینصورت امتیاز منفی دریافت می کنند و در صورت تکرار از ادامه همکاری معذور خواهند شد.
  • محتوای جلسات مشاوره باید مبتنی بر اصول علمی و دانش عملی باشد. لذا ارزیابی، آموزش و نظارت مداوم صورت می گیرد.
  • در صورت عدم توانایی در ارائه خدمت و راهنمایی مکفی در موارد خاص، کاربران را به سوپروایزر ارجاع دهند تا از مشاوره رایگان بهره مند گردند. در صورت ارجاع، حق الزحمه مشاور مرجوع می شود.
  • روان­ شناسان از دادن شماره تماس یا آدرس صفحه شخصی جدا خودداری کنند در صورت محرز شدن از ادامه همکاری معذور خواهند شد.
  • روان شناسان و مشاوران ملزم به شرکت در دوره های آموزشی و بازآموزی حامی لاین هستند.

فرم درخواست همکاری

  • فایل‌ها را به اینجا بکشید و یا
  • فایل‌ها را به اینجا بکشید و یا