حال خوب زندگی با حامی لاین

۱۳۹۹-۰۱-۲۷
دلزدگی زناشویی

چرا همسران از یکدیگر دلزده می شوند؟

دلزدگی زناشویی چیست؟ زمانی که افراد پا به عرصه زندگی زناشویی می گذارند با انتظارات و توقعات خاصی، که از پیش در ذهن خود داشته ­اند، […]
۱۳۹۹-۰۱-۲۵
علل تعارش زناشویی و راهبردهای حل تعارض

علل تعارض زناشویی و سبک های حل تعارض چیست؟

علل بروز تعارضات زناشویی تعارض زناشویی عبارت است از نارضایتی مهم و مداوم در رابطه که حداقل توسط یکی از زوجین تجربه می شود و این […]