حال خوب زندگی با حامی لاین

۱۳۹۹-۰۶-۰۱
مذاکره و حل تعارض سازنده والدین و نوجوان

تعارض مخرب و سازنده بین والدین و نوجوانان

گاهی اختلافات بر سر مسائل مهم‌تری مثل استعمال دخانیات، رفتارهای جنسی،  نگرش‌های نقش جنسی، نگرش‌های سیاسی، ارزش‌های اخلاقی، مسائل اقتصادی- اجتماعی، مسئولیت‌های خانوادگی، عادت‌های مطالعه و نوع دوستان بروز می‌کند.
۱۳۹۹-۰۵-۲۳
تعارض والد- نوجوان

علل بروز تعارض بین والدین و نوجوانان

اهمیت رابطه‌ی والدین با نوجوانان خانواده واحدی اجتماعی است که تأثیر زیادی بر رشد افراد و بویژه فرزندان دارد .نقش سازنده خانواده برای نوجوان، امروزه نسبتاً […]