حال خوب زندگی با حامی لاین

۱۳۹۹-۰۳-۰۸
اختلال هویت جنسی و گرایش به داشتن بدن جنس مخالف

اختلال هویت جنسی یا دگرجنس پنداری چیست؟نشانه ها،علل و درمان

اختلال هویت جنسی یا گرایش به نقش جنس مخالف فردی که دارای اختلال هویت جنسی است میل قوی و مداومی برای اتخاذ نقش و وضعیت جنس […]
۱۳۹۹-۰۲-۱۸
اختلال هویت جنسی

جنسیت، هویت جنسی، نقش جنسی و گرایش جنسی چه تفاوتی دارند؟

جنسیت و هویت جنسی چه تفاوتی دارند؟ برای درک بیشتر این اختلال  بررسی و تعریف چهار عامل روانی- جنسی که با یکدیگر مرتبط می باشند دارای […]