حال خوب زندگی با حامی لاین

انیس ایرک

کارشناس کاردرمانی

۱۰ سال سابقه فعالیت

زمینه فعالیت: مشکلات توجه و تمرکز(بیش فعالی)، اختلالات یادگیری،

اتیسم، یکپارچگی حسی، مشکلات ارتباطی

دارای نظام پزشکی به شماره : ۱۱۴۷

عضو فعال در سامانه روانشناسی “حامی لاین”