حال خوب زندگی با حامی لاین

۱۳۹۹-۰۲-۱۳
بهزیستی روان شناختی و استقلال

بهزیستی روان شناختی و عملکرد بهینه خود را ارتقاء دهیم.

بهزیستی روانشناختی: عملکرد شخصی و بین شخصی غیر مختل و بهینه بهزیستی روان شناختی به کیفیت تجربه شده زندگی اشاره می­ کند و منعکس­ کننده­ ی […]