حال خوب زندگی با حامی لاین

۱۳۹۹-۰۵-۳۰
چگونه با هیجان منفی کودک برخورد کنیم

چگونه به کودک در موقعیت های هیجانی(ترس، خشم، اضطراب، استرس و..) کمک کنیم؟

شما در جایگاه پدر و مادر نمی توانید کودک خود را از مشکلات و ناراحتی ­های گریزناپذیر زندگی از قبیل ترس، خشم، اضطراب، استرس و ... برهانید، اما می توانید بر نحوه پاسخ کودک به این مشکلات در طول زندگی موثر واقع شوید.