حال خوب زندگی با حامی لاین

۱۳۹۹-۰۳-۰۸
اختلال هویت جنسی و گرایش به داشتن بدن جنس مخالف

اختلال هویت جنسی یا دگرجنس پنداری چیست؟نشانه ها،علل و درمان

اختلال هویت جنسی یا گرایش به نقش جنس مخالف فردی که دارای اختلال هویت جنسی است میل قوی و مداومی برای اتخاذ نقش و وضعیت جنس […]