حال خوب زندگی با حامی لاین

۱۳۹۹-۰۶-۲۰
آموزش مهارت اجتماعی و تقویت هوش هیجانی در کودک

آموزش مهارت های اجتماعی به کودک(قسمت سوم)

چگونه به هوش اجتماعی(هیجانی) کودک کمک کنیم؟ گذران زمان با کیفیت با پدر و مادر، می تواند شبکه های اساسی در مغز متفکر نوزاد را رشد […]