حال خوب زندگی با حامی لاین

۱۳۹۹-۰۵-۲۳
تعارض والد- نوجوان

علل بروز تعارض بین والدین و نوجوانان

اهمیت رابطه‌ی والدین با نوجوانان خانواده واحدی اجتماعی است که تأثیر زیادی بر رشد افراد و بویژه فرزندان دارد .نقش سازنده خانواده برای نوجوان، امروزه نسبتاً […]