حال خوب زندگی با حامی لاین

۱۳۹۹-۰۶-۰۱
مذاکره و حل تعارض سازنده والدین و نوجوان

تعارض مخرب و سازنده بین والدین و نوجوانان

گاهی اختلافات بر سر مسائل مهم‌تری مثل استعمال دخانیات، رفتارهای جنسی،  نگرش‌های نقش جنسی، نگرش‌های سیاسی، ارزش‌های اخلاقی، مسائل اقتصادی- اجتماعی، مسئولیت‌های خانوادگی، عادت‌های مطالعه و نوع دوستان بروز می‌کند.