حال خوب زندگی با حامی لاین

۱۳۹۹-۰۶-۲۰
آموزش مهارت اجتماعی و تقویت هوش هیجانی در کودک

آموزش مهارت های اجتماعی به کودک(قسمت سوم)

چگونه به هوش اجتماعی(هیجانی) کودک کمک کنیم؟ گذران زمان با کیفیت با پدر و مادر، می تواند شبکه های اساسی در مغز متفکر نوزاد را رشد […]
۱۳۹۹-۰۶-۰۵
مهارت اجتماعی در کودکان

آموزش مهارت های اجتماعی به کودک(قسمت دوم)

رشد مهارت اجتماعی یا تقویت هوش اجتماعی سه زمینه برای رشد مهارت اجتماعی  کودک وجود دارد. والدین با عملکرد مناسب خود در رشد این سه زمینه […]
۱۳۹۹-۰۶-۰۲
آموزش مهارت اجتماعی به کودکان

آموزش مهارت های اجتماعی به کودک(قسمت اول)

آموزش مهارت های اجتماعی و تقویت هوش هیجانی در کودکان برخی از مهارت های اجتماعی را می توان گام به گام به کودکان آموخت و برخی […]